Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Podanie danych osobowych na stronie kiokoillustration.com jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z niektórych funkcji witryny (kontakt, realizacja zamówień). W przypadku niepodania danych osobowych, strona będzie pełniła funkcję wyłącznie informacyjną. W każdej chwili masz prawo do wglądu do swoich danych osobowych, modyfikowania bądź usunięcia ich. W tym celu skontaktuj się ze mną pod adresem loading... przy użyciu adresu email z pomocą którego składałeś zamówienie.

Strona kiokoillustration.com dokłada wszystkich starań, aby restryktywnie przestrzegać polityki bezpieczeństwa.

2. Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych kiokoillustration.com jest Kamila Rybak.

3.Podstawa prawna

Witryna kiokoillustration.com zastosowała środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono:

– rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024);

– wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Podjęte kroki ochrony danych osobowych

1. Certyfikat SSL, gwarantujący szyfrowanie połączenia z witryną w procesie wymiany informacji
2. Szyfrowanie przesyłanych wiadomości email z pomocą TLS
3. Witryna wymaga tylko danych niezbędnych do realizacji zamówień, wszelkie wrażliwe dane dotyczące adresu zamieszkania czy płatności są przesyłane środkami powszechnie uznanymi za bezpieczne (np. emailem)
4. Dostęp do danych osobowych mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone, co gwarantuje bezpieczeństwo Twoich danych.
5. System teleinformatyczny kiokoillustration.com spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

5. Sposób przetwarzania danych osobowych

A. Kontakt
Do skontaktowania się z witryną, niezbędne są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko
– adres email
Są one przesyłane, wraz z wiadomością, na skrzynkę mailową (gmail), która ułatwia agregację. Wysłane wiadomości są szyfrowane z pomocą TLS, co gwarantuje bezpieczeństwo komunikacji.

B. Składanie zamówień
Do złożenia zamówienia niezbędne są następujące dane osobowe:
– imię i nazwisko
– adres email
Są one przetwarzane przez kiokoillustration.com i następujące podmioty (w przypadku zamówienia wydruku) w podanym poniżej zakresie:
– imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmie realizującej druk oraz przewoźnikowi realizującemu dostawę paczki.

6. Informacja o ciasteczkach

Pliki cookies (pl. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu odwiedzającego kiokoillustration.com. Witryna stosuje następujące rodzaje ciasteczek:
A. niezbędne – umożliwiające korzystanie z funkcjonalności strony
B. analityczne – pozwalające zebrać informacje o sposobie korzystania z witryny

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie plików cookies, możesz wyłączyć te funkcjonalność w przeglądarce internetowej. Witryna kiokoillustration.com nie gwarantuje poprawnego działania po zastosowaniu tego procederu. Możesz również w każdej chwili usunąć zgromadzone ciasteczka w ustawieniach przeglądarki internetowej.

7. Serwer kiokoillustration.com

Witryna gromadzi dane związane z urządzeniem z którego korzystasz podczas połączenia. Dane gromadzone są w celach statystycznych i dotyczą: parametrów urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu z którego nastąpiło przekierowanie. Wykorzystywane są wyłącznie w celach optymalizacji witryny i nie są w żaden sposób łączone z danymi opisanymi w punkcie 5. polityki prywatności. Kiokoillustration.com korzysta z serwerów OVH wyłącznie w celach hostingowych, firma nie ma dostępu do danych osobowych.

8. Google Analytics

Jednym z rodzajów opisanych w punkcie 6. ciasteczek analitycznych są te generowane przez usługę Google Analytics. Pomagają analizować adresy z których nastąpiło przekierowanie do witryny kiokoillustration.com oraz sposób korzystania z niej. Dane te są gromadzone na serwerach Google, które może przekazać je osobom trzecim, jeżeli wymaga tego lokalne prawo bądź gdy osoby te przetwarzają je w imieniu Google. Dane te również nie są w żaden sposób łączone z tymi opisanymi w punkcie 5. polityki prywatności.

9. Przekazywanie danych

Kiokoillustration.com zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych w przypadku, gdy nad Administratorem Danych Osobowych będzie ciążył obowiązek udostępnienia takich danych organom państwowym. Udostępnienie danych podmiotom trzecim (m.in. firmie realizującej druk bądź przewoźnikowi) jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, na co klient wyraża zgodę, składając je.

10. Zmiany

Kiokoillustration.com zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo, system informatyczny ulegnie przebudowie, bądź strona uzyska nowe funkcjonalności. Aktualny tekst polityki prywatności znajduje się pod adresem https://kiokoillustration.com/polityka-prywatnosci.

11. Prawa odwiedzającego

Odwiedzający witrynę ma prawo do odmowy przetwarzania danych osobowych, wglądu do już przesłanych danych, ma także możliwość aktualizacji lub usunięcia ich w dowolnym momencie. W tym celu zapraszam do kontaktu pod adresem loading... .